Alles heeft een reden

“In Memoriam”

Alles heeft een reden.
3 weken geleden, gedurende mijn bezoek aan Frisian Flag 2018, wandelde ik op straat, mij realiserende dat ik  kan gaan waar ik wil, hier in gewoon in Nederland en ik bezocht de rustplaats van een oude vriend.
Ook stond ik stil bij gedenkstenen van een paar, voor mij, onbekenden. Deze kwam ik  tegen op straat als Stolpersteine. (Een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig).

Deze bezoekjes raakten me heel diep.

Alles heeft een reden
Alles heeft een reden – Everything has a reason

 

Vandaag is het 4 mei, Nationale dodenherdenking.

De Tweede wereld oorlog en alles wat er aan ellende na kwam wordt herdacht.
Mensen op de vlucht, mensen die zijn omgebracht, mensen die hun leven hebben gegeven om vrede en veiligheid te bewerkstelligen en te behouden.

Vandaag zijn er nog steeds mensen op de vlucht en velen verliezen hierbij het leven ook vechten er nog altijd  mensen, soms ver van huis, voor vrede en veiligheid.

Hoe dubbel is het om te herdenken terwijl alle ellende door blijft gaan.

“Alles heeft een reden”

Dave, oude vriend, jij vocht ver van huis voor vrede en veiligheid.
Alles heeft een reden” zijn de woorden die je steeds tegen me zegt als ik je een bezoekje breng.

Na al die jaren blijft mijn vraag: Waarom en waarom jij?

Respect vriend.

Always

“In Memoriam”

3 weeks ago, during my visit to Frisian Flag 2018, I walked on the street, realizing that I can go where I want, here in the Netherlands and I visited the resting place of an old friend.
I also stopped at memorial stones of a few, for me, unknowns. I met this on the street as Stolpersteine. (A project by the German artist Gunter Demnig).

These visits touched me very deeply.

Today is May 4, National Memorial Day.

The Second World War and everything that happened after that misery are commemorated.
People on the run, people who have been killed, people who have given their lives to bring about and maintain peace and security.

Today there are still people on the run and many are losing their lives, people are still fighting, sometimes far from home, for peace and security.

How double is it to commemorate while all misery continues.

“Everything has a reason”

Dave, old friend, you fought far from home for peace and security.
“Everything has a reason” are the words that you always tell me when I visit you.

In all those years my question remains: Why and why you?

Respect friend.

Always

 

Author: Rense Sjoers

Rense

One thought on “Alles heeft een reden”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.